• The company Located in
  Lagadas Thessaloniki.
  The area of the company
  is 10,000 square housed meters
  and is in a 45 acre land
 • The vertical integration of the production process allows us to control the whole chain:
  from production to delivery
  to the final consumer.
 • The purest spices, collected by the producing countries with very strict criteria, with a sense of responsibility towards the consumer.
 • Collect nuts from the producers of the best varieties of Greece
 • The tea is the elixir of life. The beverage tea has antioxidants that appear to protect cells from DNA damage.
 • Envelopes immersion manufacture tea from herbs of the Greek Earth. The Greek Earth due to the particular climate, offers exquisite varieties of aromatic herbs, of which each has a very unique features that help to maintain a "good health".
?????????? ????
PDF

ACAI BERRY: ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το Acaiε?ναι ?να μικρ? φρο?το που το βρ?σκουμε στα δ?ση του Αμαζον?ου και προσφ?ρει δ?ναμη, εν?ργεια και αντοχ?.
?χει χαρακτηριστε? ως το καλ?τερο υπερφρο?το στον κ?σμο.
Ε?ναι πλο?σιο σε αντιοξειδωτικ?, αμινοξ?α, ω3,ω6 και ω9 λιπαρ? οξ?α, βιταμ?νες Α,C,D,E,B1,B2,B3,B6 και Β12 μ?ταλλα, ανθοκυ?νες, φυτικ?ς ?νες και στερ?λες.
Περι?χει υψηλ? επ?πεδα σιδ?ρου, ασβεστ?ου και υδατανθρ?κων, θρεπτικ? συστατικ? που επιφ?ρουν μια καλ?τερη λειτουργ?α στον οργανισμ? μας.
Αναντικατ?στατος βοηθ?ς στην καταπολ?μηση των περιττ?ν κιλ?ν, επιταχ?νει τον μεταβολισμ? και καταστ?λλει την ?ρεξη. Ρυθμ?ζει τα επ?πεδα χοληστερ?λης,
ανακουφ?ζει απ? τον πονοκ?φαλο και την ζ?λη. Καταπολεμ? την πρ?ωρη  γ?ρανση του δ?ρματος. Βελτι?νει την πνευματικ? λειτουργ?α και αυξ?νει την μν?μη . Απ? μ?νο του ε?ναι μια πλ?ρη πολυβιταμ?νη.


ΚΡΑΝ ΜΠΕΡΙ: ΚΑΡΠΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ   

Καρπ?ς εξαιρετικ? πλο?σιος σε βιταμ?νη C, πολυφαιν?λες και αντιοξειδωτικ?.
Παρ?χει αυξημ?νη προστασ?α ?ναντι των λοιμ?ξεων. Η αντικαρκινικ? του δρ?ση προστατε?ει μεταξ? ?λλων απ? τον καρκ?νο του μαστο?
εν? με τις αντιγηραντικ?ς και θρεπτικ?ς του ιδι?τητες αναζωογονε? το δ?ρμα και δ?νει λ?μψη και ομορφι?.
Η αποτροπ? του στομαχικο? ?λκους και της οδοντικ?ς πλ?κας ε?ναι λ?γα μ?νο παραδε?γματα απ? τον πολ?τιμο ρ?λο που μπορε? να διαδραματ?σει στην διατ?ρηση της υγε?ας μας.
Επ?σης ?χει αποδεδειγμ?να ευεργετικ?ς ιδι?τητες στο ουροποιητικ?, αναπνευστικ?, καρδιαγγειακ? και στην υγιειν? του στ?ματος.
Τρ?γονται ωμ?, σε σαλ?τες , με δημητριακ? και γιαο?ρτι.


ΙΠΠΟΦΑΕΣ (ΡΑΜΝΟΣ):
 
?νας σημαντικ?ς σ?μμαχος της υγε?ας.
Ο καρπ?ς ?χει υψηλ? περιεκτικ?τητα σε βιταμ?νη C, περ?που 15 φορ?ς περισσ?τερη απ? το πορτοκ?λι.
Ευεργετικ? συμβολ? στην καταπολ?μηση δερματικ?ν παθ?σεων, κυκλοφορικ?ν προβλημ?των, ηπατ?τιδας και κ?ποιων μορφ?ν καρκ?νου.
Ο καρπ?ς μπορε? να χρησιμοποιηθε? σε π?τες, μαρμελ?δες και λικ?ρ.


ΑΡΩΝΙΑ:

Το ν?ο «super food» στην π?λη.
?να φρο?το φορτωμ?νο με ισχυρ? αντιοξειδωτικ? που ε?ναι ευνο?κ? για την υγε?α μας.
Περι?χει βιταμ?νες Α-Β1-Β2-Β3-Β5-Β6-Β9-C-E-K-P.

ΟΦΕΛΗ
 
– ομαλοποιε? την αρτηριακ? π?εση
- προλαμβ?νει καρδιαγγειακ? νοσ?ματα
- μει?νει τα επ?πεδα των ορμον?ν του στρες
- επιτυχ?ς ?σον αφορ? την θεραπε?α του καρκ?νου
- υπερνικ? νευρικ?ς διαταραχ?ς και κ?πωση και αυξ?νει την ζωτικ?τητα του σ?ματος
- διεγε?ρει τον μεταβολισμ?
- καταπολεμ? τον υι? της γρ?πης   
- ανακουφ?ζει απ? βρογχ?τιδα
- αντιμετωπ?ζει τις λοιμ?ξεις του ουροποιητικο? συστ?ματος.

ΧΡΗΣΕΙΣ: Μαρμελ?δα–κρασ? –λικ?ρ-καρπ?ς νωπ?ς & κατεψυγμ?νος.


ΜΥΡΤΙΛΑ:

?νας καρπ?ς με πολλ?ς θεραπευτικ?ς ιδι?τητες.
Τα μ?ρτιλα  χαρ?ζουν:
- επιμ?κυνση της ζω?ς, νε?τητα
- πρ?ληψη αλλεργι?ν
- καλ? ?ραση
- πρ?ληψη εμφρ?γματος μυοκαρδ?ου
- πρ?ληψη ογκολογικ?ν παθ?σεων (καρκ?νος του προστ?τη, στ?θους & παχ?ος εντ?ρου)
- πρ?ληψη αρτηριοσκλ?ρυνσης
- καταπολ?μηση Π?ρκινσον & Alzheimer.Επ?σης,συμβ?λουν και στην καλ?  λειτουργ?α της χ?νεψης.

ΧΡΗΣΕΙΣ: Μαρμελ?δα, νωπ?ς καρπ?ς.


ΓΚΟΤΣΙ ΜΠΕΡΥ(ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ):


Το μο?ρο της ευτυχ?ας, λ?γω της α?σθησης ευεξ?ας που δ?νει σε ?σους το καταναλ?νουν.
Περι?χει 8 φορ?ς περισσ?τερα αντιοξειδωτικ? απ? το ρ?δι.
Κατ? την παραδοσιακ? κιν?ζικη ιατρικ? δυναμ?νει την ?ραση, το συκ?τι, τα νεφρ? και τρ?φει το α?μα.
ΟΦΕΛΗ :
- Βελτ?ωση του ?πνου
– διαβ?της
– υπ?ρταση
- αντικαρκινικ?ς διεργασ?ες σε μια ποικιλ?α καρκινικ?ν ?γκων
- θεραπε?ει γαστρεντερικ?ς διαταραχ?ς
– παχυσαρκ?α
- προστασ?α ?πατος & προστ?τη
– σεξουαλικ?  δυσλειτουργ?α. Αρκο?ν 20γρμ./αν? ημ?ρα/εν?λικα.

ΧΡΗΣΕΙΣ : μπισκ?τα – τσ?ι – γεμιστ? - γ?μιση κ?τας.